Advies

Alles over brandblussers

Brandblussers maken een belangrijk onderdeel uit van je brandbeveiliging. Wij kunnen je met raad en daad bijstaan voor de juiste keuze van brandblussers.

Advies op maat

Onze experts adviseren je graag over de correcte brandblussers. Bijna alle informatie kunnen we je direct geven via telefoon of e-mail. Als je een complexere situatie hebt, of een groter project maken we graag tijd voor een plaatsbezoek.

Waar kunnen we je zoal mee helpen?

man geeft advies aan klant over brandblussers

Wat wij voor jou kunnen doen

Webshop

Op onze webshop kan je online eenvoudig al je brandbeveiliging bestellen! We leveren snel uit voorraad.

Offerte op maat

Heb je grote hoeveelheden nodig? Dan kan je ons altijd contacteren voor een offerte op maat.

Partnershop

We hebben ook een apart platform voor doorverkopers, bouwbedrijven, installateurs, …

De brandklassen zijn:

 • Brandklasse A (vaste stoffen, niet smeltende stoffen): papier, hout, textiel, verpakkingsmateriaal
 • Brandklasse B (vloeibare stoffen en smeltende vaste stoffen): oplosmiddelen, olie, benzine, was, vet, kunststoffen, lithium-ion batterijen
 • Brandklasse C (gassen): aardgas, LPG, butaan, propaan
 • Brandklasse D (metaalbranden): aluminium, natrium, magnesium
 • Brandklasse F (vet- en frituurbranden): frituurvet, plantaardige en dierlijke vetten

Een bluseenheid is vastgelegd in functie van de capaciteit van de brandblusser en zijn vermogen (type vuurhaard). Hieronder een kort overzicht op basis van de bluseenheden:

0,5 bluseenheid (75 m²)

 • Brandblusser met CO2 van 5kg

1 bluseenheid (150 m²) :

 • Brandblusser schuim 6l
 • Brandblusser poeder 6kg

1,5 bluseenheid (225 m²) :

 • Brandblusser schuim 9l
 • Brandblusser poeder 9kg
 • Brandblusser poeder 12kg

De blusrating van een brandblusser geeft per brandklasse aan hoe “capabel” de brandblusser is om dat soort branden te blussen. Hoe hoger de blusrating, hoe beter geschikt de brandblusser is voor die brandklasse(n).

BENOR (BElgische NORm) is een merk eigendom van het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie). Het geeft aan dat de brandblusser in overeenstemming is met de Belgische norm (NBN).

In een professionele context zal via jouw verzekering bijna altijd gevraagd wordt om brandblussers met BENOR-label te installeren. Dat garandeert immers de kwaliteit en controleerbaarheid van de brandblussers. Om die reden gebruiken warenhuisketens die zelf brandblussers verkopen vaak niet hun eigen blustoestellen voor hun brandbeveiliging.

Brandblussers die je in gebouwen gebruikt moeten wettelijk 20 jaar na de productiedatum integraal vervangen worden. In de praktijk worden:

 • Brandblussers met intern patroon in gebouwen 20 jaar na productiedatum vervangen
 • Brandblussers met permanente druk in gebouwen 10 jaar na productiedatum vervangen
 • Brandblussers in de wagen na 5 jaar vervangen.

Elke brandblusser, klein of groot, heeft een beperkte levensduur. Op een bepaald moment dien je hem dus integraal te vervangen. Het punt waarop dat het geval is, kan verschillen naargelang de omstandigheden.

De meest voorkomende redenen om een brandblusser te vervangen zijn:

 1. De brandblusser is te oud geworden. De maximale leeftijd kan verschillen per brandblusser, maar hoe dan ook mag een brandblusser nooit ouder zijn dan 20 jaar.
 2. De brandblusser heeft schade opgelopen. Dit kan aan de buitenkant of intern, door bijvoorbeeld een val of omdat hij in weer en wind staat. In sommige omstandigheden zal de schade te groot zijn om nog tegen een aanvaardbaar tarief te kunnen herstellen, en zal de brandblusser integraal vervangen moeten worden.
 3. De brandblusser is geactiveerd en gebruikt. Niet alle brandblussers kunnen eenvoudig hervuld worden. . Brandblussers onder permanente druk worden bijvoorbeeld nooit hervuld. Eens je zo’n brandblusser geactiveerd en gebruikt hebt, ook al is dat maar deels, dien je hem dus integraal te vervangen.

Vervallen of defecte brandblussers dienen gerecycleerd te worden als klein chemisch afval.

Je kan ze eenvoudig binnenbrengen bij jouw lokaal recyclagepark voor verdere verwerking. Ze kunnen ook verwerkt worden door gespecialiseerde afvalbedrijven, zoals Van Gansewinkel.

Graag merken wij ook op dat er een verschil is tussen een vervallen brandblusser (doorgaans ouder dan 20 jaar) en een niet-gekeurde brandblusser. Zolang een brandblusser niet vervallen is (dat kan je afleiden uit de productiedatum op het toestel of de vervaldatum op het etiket, afhankelijk van het model) kan je het toestel laten herkeuren.

Wij raden altijd aan om daar waar mogelijk voor een schuimbrandblusser te kiezen. Schuim heeft als grote voordeel dat het een betere bluscapaciteit heeft dan poeder, maar daarnaast is het ook veel eenvoudiger om schuim na gebruik weer op te ruimen.

Schuim is standaard niet vorstbestendig, al bestaan er wel vorstvrije schuimsoorten. Deze zijn wel duurder in aanschaf. Poeder valt dus eigenlijk enkel te verkiezen als de blusser vorstbestendig dient te zijn.

Opgelet: Het kan zijn dat jouw brandverzekering, de politiecodex van de stad of de audit door de brandweer (brandweerverslag) een specifiek type brandblusser voorschrijft voor jouw gebouw. Volg steeds deze voorschriften!

Er bestaan twee technieken waarop brandblussers functioneren. Enerzijds heb je brandblussers die permanent onder druk gezet worden, en anderzijds heb je brandblussers met een intern patroon, die pas onder druk gezet worden als je een slagknop indrukt. Dat heeft enkel voordelen.

 • De brandblusser kan door een technieker ter plekke geopend worden, want het vat staat niet onder druk
 • 5 jaar garantie in de plaats van 2 jaar
 • De brandblusser kan dus ook intern grondig nagekeken worden
 • Kan ter plaatse ook eenvoudig hervuld worden – dus ook als het al een keer gebruikt is.
 • Makkelijker te repareren: omdat de blusser geopend kan worden, kan een eventueel intern defect makkelijk bekeken en gerepareerd worden
 • Quasi ongevoelig voor druklekkage, en dus ook veel minder gevoelig (bijvoorbeeld tijdens transport)
 • Omdat het drukpatroon na 10 jaar ter plekke eenvoudig en goedkoop vervangen kan worden voor de wettelijke herbeproeving, hebben deze brandblussers de volledige wettelijke levensduur van 20 jaar.

Kortom: een toestel met intern drukpatroon is iets duurder in aankoop, maar heeft een dubbele levensduur en kan eenvoudige hersteld worden ter plaatse voor revisie en/of na gebruik.

Je bent wettelijk verplicht om brandblussers te voorzien in een professionele/openbare context (scholen, winkels, kantoren, restaurants, hotels/B&B, …) of in gemeenschappelijke delen van appartementen.

In je eigen woning (privégebruik) zijn brandblussers niet verplicht maar worden ze wel sterk aanbevolen.

De basisbeveiliging is eenvoudig: je hebt minstens 1 bluseenheid nodig per verdieping en per 150m². Een bluseenheid is een schuimbrandblusser van 6l of een poederbrandblusser van 6kg. Dus:

 • Is je zone 149m² of kleiner, dien je dus 1 blustoestel te plaatsen.
 • Is je zone 151m², dan worden dat 2 blustoestellen.
 • Voor 301m² heb je al drie toestellen van 6l of 6kg nodig.

Je zou ook met nóg grotere brandblussers kunnen werken, van bijvoorbeeld 9kg of 9l. Die dekken dan 225m². We raden echter aan zo veel mogelijk met 6kg/l-brandblussers te werken, omdat je altijd een maximale loopafstand van 20m moet respecteren. Met 6kg/l-blustoestellen blijf je altijd binnen die norm.

Om een gebouw of ruimte te beveiligen maken we een onderscheid tussen

 • De algemene (basis)beveiliging
 • Objectbescherming (of lokale bescherming)

De algemene basisbeveiliging behandelt het minimum aantal bluseenheden (brandblussers) dat je sowieso dient te voorzien.

In een aantal gevallen volstaat die basisbeveiliging echter niet. Dat is het geval als er zich specifieke risico’s bevinden in een te beveiligen ruimte. Die risico’s zijn groter dan wat als “standaard risico” beschouwd wordt, en dienen daarom extra specifiek beveiligd te worden. Dat wordt de zogenaamde objectbescherming of lokale bescherming genoemd.

Enkele typische voorbeelden van objectbescherming zijn de volgende:

 • Verwarmingsinstallaties
 • Liftmachinekamers
 • Horeca-keukens
 • Elektrische schakelkasten
 • Opslag van brandbare vloeistoffen en gassen

Ja, brandblussers moet je volgens de wet plaatsen op een zichtbare plaats op een statief of ophangbeugel.

Brandblussers mag je in principe plaatsen daar waar het jou het best uitkomt, maar ze moeten wel gelijkmatig over de oppervlakte verspreid worden. Aanbevolen locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. Op die manier wordt jouw vluchtroute het beste beschermd.

Opgelet: De maximale loopafstand naar een brandblusser mag nooit meer dan 20 meter bedragen, gemeten van eender welk punt in de ruimte.

Brandblussers moet je volgens de wet plaatsen op een zichtbare plaats op een statief of ophangbeugel. Je mag deze dus niet zomaar op de grond zetten, omdat deze dan gemakkelijk omgestoten kunnen worden. Bovendien moeten personen die de vluchtroute gebruiken het blustoestel goed kunnen zien.

De brandblusser mag ook niet zomaar op eender welke hoogte opgehangen worden. Een brandblusser met een inhoud van 5kg/l of meer geldt een hoogte van maximaal 1,5m. Deze hoogte wordt gerekend vanaf de bovenkant van de blusser tot aan de grond. Is de inhoud van je brandblusser minder dan 5kg/l? Dan bedraagt de hoogte maximaal 1m.

Bedrijven zijn niet alleen wettelijk verplicht om voldoende brandblussers te voorzien, ze dienen ook effectief aan de muur of aan een brandblushouder opgehangen te worden. Dat heeft meerdere redenen:

 1. Het is moeilijker om een brandblusser te verplaatsen, bijvoorbeeld om hem te gebruiken om een deur open te houden. Brandblussers dienen een vaste plek te hebben, die altijd vlot toegankelijk is, aangeduid is met een pictogram, én die overeenkomt met wat op het evacuatieplan staat.
 2. Je beschermt de brandblusser tegen schade bij het ophangen. De voeten van de brandblusser raken de grond niet, daarom is er bijvoorbeeld minder risico op lakschade en bijgevolg roest aan de onderkant van het blustoestel.
 3. Je brandblusser kan niet per ongeluk omvergestoten worden. Een brandblusser die een val maakt, hoe klein ook, riskeert interne schade op te lopen. Dat kan betekenen dat een brandblusser in de praktijk niet meer voor de volle 100% bruikbaar is.

Kortom: een brandblusser aan een muurhouder of vloerstaander bevestigen is niet alleen verplicht, het is ook een manier om de werking en levensduur van een brandblusser beter te kunnen garanderen.

Ja, het is wettelijk verplicht om de locatie van een brandblusser aan te duiden met behulp van een genormaliseerd pictogram.

Brandblussers die je in een professionele/openbare context of in gemeenschappelijke delen van appartementen gebruikt (scholen, winkels, kantoren, restaurants, hotels/B&B, …) dienen jaarlijks gekeurd te worden.

Brandblussers die je louter privé gebruikt hebben geen onderhoudsplicht.

Ja!

Online Fire Protection Group BVBA (waar brandbeveiligingshop onder valt) is een door Apragaz gecertificeerde onderneming voor het onderhoud aan draagbare brandblussers in België. Dat betekent dat wij aan strikte regels dienen te voldoen, en dat we de keuringen voor de volle 100% uitvoeren volgens de Belgische norm NBN S21-050 voor het onderhoud van draagbare brandblussers.

De norm NBN S21-050 behandelt onder andere:

 • Wie bevoegd is/welke bedrijven bevoegd zijn voor het onderhoud aan draagbare brandblussers in België
 • Welke concrete procedures er gevolgd moeten worden tijdens het onderhoud
 • Wat de procedures zijn in het geval er een technisch probleem is met een brandblusser

Deze certificering is verplicht om onderhoud aan brandblussers conform de Belgische wetgeving uit te voeren. Zo ben je niet alleen zeker dat je brandblusser op de meest uitgebreide manier gecontroleerd wordt en je bij een probleem niet in de steek zal laten, en dat je bij een eventuele calamiteit gedekt zal zijn door jouw brandverzekering.

De keuring moet gebeuren door een erkend en gecertificeerd bedrijf. Brandbeveiligingshop is een door Apragaz NBN S21-050 gecertificeerd bedrijf, waardoor we in België bevoegd zijn voor onderhouden aan brandblussers.

Al onze brandblussers zijn gekeurd voor het eerste jaar vanaf factuurdatum geleverd. Dus bij ons kan je alvast op beide oren slapen! Als erkend keuringsbedrijf kunnen wij ook brandblussers onderhouden, keuren en controleren.

Ja!

Alle brandblussers die je bij brandbeveiligingshop.be aankoopt worden inclusief een keuringssticker geleverd, die geldt voor het eerste jaar vanaf factuurdatum.

Ja!

Niet alleen is een jaarlijks onderhoud door een gecertificeerde firma wettelijk verplicht, je dient ook intern een verantwoordelijke aan te stellen die elke drie maanden een zogenaamde schouwing uitvoert.

Voor de driemaandelijkse schouwing dient de verantwoordelijke persoon zich er van te vergewissen dat elke brandblusser:

 • Geplaatst is op de aangewezen plaats (zoals voorzien op een evacuatieplan)
 • Toegankelijk en duidelijk zichtbaar is (niet gehinderd door obstakels en aangeduid met een pictogram)
 • Een leesbare en juiste gebruiksaanwijzing draagt, naar voor gericht
 • Zichtbaar niet beschadigd is
 • De naald van de drukmeter, indien aanwezig, zich in het groene gebied bevindt
 • De nodige verzegelingen heeft en die niet geschonden zijn

De verantwoordelijke persoon heeft de plicht om maatregelen te treffen als hij gebreken opmerkt. Alle vaststellingen dienen ook intern bijgehouden te worden in een logboek, dat deel uitmaakt van het preventiedossier.

Vervallen brandblussers kunnen/mogen nooit herkeurd worden. Grote type brandblussers gaan tot 20 jaar mee en kunnen herkeurd worden, maar kleine brandblussers zoals bijvoorbeeld in de wagen, kunnen niet herkeurd worden.

De vervallen brandblussers kan je binnenbrengen in jouw lokaal recyclagepark.

Ten slotte merken we graag nog op dat er een verschil is tussen een vervallen brandblusser (doorgaans ouder dan 20 jaar) en een niet-gekeurde brandblusser.

Zolang een brandblusser niet vervallen is (dat kan je afleiden uit de productiedatum op het toestel of de vervaldatum op het etiket, afhankelijk van het model) kan je het toestel laten herkeuren.

Wil je zelf controleren of je brandblusser vervallen is? Er bestaan een aantal richtlijnen waarmee je dit mogelijk zelf kan nagaan, maar om er écht 100% zeker van te zijn kan je best een getrainde expert naar je brandblusser laten kijken. Die kan met zekerheid zeggen of je brandblusser nog bruikbaar is.

 1. Controleer het etiket: De eerste stap die je kan ondernemen is eenvoudig: staat er een vervaldatum op het etiket van de brandblusser? Bij kleine poederbrandblussers voor voertuigen met BENOR V-label is dit steeds het geval. Is de datum gepasseerd, dan dien je de brandblusser integraal te vernieuwen.
 2. Zoek de fabricagedatum op het toestel: Soms staat die aangegeven op de hals van de brandblusser op een plastieken ring. Het vaakst zal je hiervoor echter op het brandblusservat moeten kijken, waar die op gegraveerd kan staan. Die kan echter goed verstopt zitten: de gravure kan moeilijke leesbaar zijn door de ouderdom, of ze kan onder de plastieken voet van een blusser verborgen zitten, of op een muurhaak op het vat staan.
 3. Houdbaarheid: Heb je een productiejaar gevonden? Dan is de regel voor houdbaarheid dat brandblussers onder permanente druk (te herkennen aan de manometer) en CO2-brandblussers maximaal 10 jaar oud mogen zijn. Brandblussers met een intern patroon mogen maximaal 20 jaar oud zijn.

Geraak je er niet helemaal uit?

Geen paniek. Stel je vraag via dit formulier en onze experten helpen je zo snel mogelijk verder!

Contact
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
helpdesk voor klanten

Advies nodig? Onze experten staan klaar om jou te helpen.

Copyright 2021 © Alle rechten voorbehouden.